Aygaz Kitaplığı

Aygaz, tarih ve kültürüyle yaşadığımız coğrafyanın zenginliklerini yeniden hatırlatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 1996 yılında kitapseverler, sanatseverler, araştırmacılar ve gençleri hedefleyen “Aygaz Kitaplığı” projesini başlatmıştır. Bugüne kadar 15 eserin kültür-sanat hayatına kazandırıldığı proje, tarihten arkeolojiye pek çok farklı alana değinen kitaplardan oluşmaktadır.

Aygaz Kitaplığı’nın Sadberk Hanım Müzesi’yle birlikte yayımlanan son eseri “Your Excellency’s Obedient Servant” Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç koleksiyonundan itina ile seçilmiş mektupları içermektedir. Latin harfleriyle 1795 – 1922 yılları arasında kaleme alınmış ve kronolojik sırayla derlenmiş olan mektuplar, Sadrazam Mustafa Reşid Paşa’dan henüz şehzadelik çağındaki Abdülhamid Efendi’ye, Kraliçe Victoria’dan Lord Kitchener’e, yazar Pierre Loti’den Halife Abdülmecid Efendi’ye kadar uzanan birbirinden önemli ve renkli şahsiyetlerin imzalarını taşımaktadır.

Your Excellency’s
Obedient Servant

Osmanlı Dönemi Diplomasi Tarihi Aygaz, Osmanlı Dönemi Diplomasi Tarihi projesiyle Osmanlı arşivlerinden derlenen bilgi ve belgeleri kitap haline getirerek yayımlamaktadır. Ayrıca, İstanbul’da görev yapmış diplomatların günlükleri ve notları da yayımlanan kitaplar arasında yer almaktadır.