Çevre Yönetimi

Sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle hareket eden Aygaz, doğal kaynakların israf edilmeden, ekonomik, sosyal ve endüstriyel gelişmenin insan ve çevre sağlığına uygun şartlarda gerçekleştirilmesine inanmaktadır.

Aygaz bu amaçla, teknoloji ve yeniliklere sürekli olarak yatırım yapmaktadır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) 2002 yılı itibariyle uygulamaya alınmış, yaygınlaştırılmış ve Genel Müdürlük, Gebze İşletmesi ile Tesisler olmak üzere toplam 12 lokasyonda belgelendirilmiştir.

Aygaz tesislerinde oluşan endüstriyel atık sular arıtma tesislerinde arıtılmakta, deşarj limitleri dahilinde alıcı ortama veya belediye kanalına deşarj edilmekte veya ileri artıma teknikleri kullanılarak arıtılmış suyun proseste yeniden kullanımı sağlanarak geri kazanımı sağlanmaktadır. Tesislerden çıkan endüstriyel atık sular, kirlilik karakteristiklerine bağlı olarak kimyasal ve biyolojik işlemden geçirildikten sonra deşarj edilmektedir. Tüm tesislerin deşarj ortamlarına bağlı izinleri mevcuttur. Proses kaynaklı atıklar ise lisanslı firmalar aracılığıyla bertaraf edilmekte ve/veya geri kazanıma gönderilmektedir.