Enerji Yönetimi

Enerji verimliliği kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 2012 yılında Aygaz sektöründe ilk Enerji Yönetimi Sistemi belgesi alan şirket olmuştur. Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanması esaslarına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi; kaynakların etkin kullanımı, çevrenin korunması, maliyetin düşürülmesi, enerji performansının geliştirilmesi gibi alanlarda katkı sağlamaktadır.

Belgelendirme çalışmaları kapsamında mevcut durum analizleri, izleme ölçme sistem iyileştirmeleri yapılmış ve iki aşamalı denetimler neticesinde Aygaz Gebze İşletmesi ile Yarımca Terminal Müdürlüklerinde belgelendirme yapılmıştır.