İK Politikamız

Aygaz, kurulduğu günden bu yana çalışanlarını en değerli kaynağı olarak görür. Ürün ve hizmetlerinin kalitesinin çalışanlarından başladığına inanır. İnsan kaynağını şeffaflık, katılımcılık ve tüm paydaşların yararlarını esas alan iş süreçleri ile yönetir.

Herkes İçin Eşit Fırsat, Doğru İşe Doğru İnsan Almak ve Atamak, Eşit İşe Eşit Ücret, Başarıya Bağlı Liyakat, Zamanında Tanıma ve Takdir, Çalışma Barışının Sürekliliğini Sağlayarak Verimliliği Artırmak, Zamanında Doğru Bilgilendirme, Süreçlerin Tanıtımı ve Organizasyonlar ve İş Yerinde Aile İçi Şiddetin Engellenmesi Aygaz’ın temel politikalarını oluşturmaktadır.