İş Sağlığı
ve Güvenliği Yönetimi

Aygaz, faaliyet alanı nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulara özel bir önem vermektedir. Tüm operasyonlarında çalışanlarının ve tüm paydaşlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda olmasını iş önceliği olarak görmektedir. Bu öncelikli alanı yönetmek için kuruluşundan bu yana iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konularında “sıfır iş kazası” hedefiyle hareket etmektedir.

Aygaz, Genel Müdürlük, Gebze İşletmesi ve Tesisler olmak üzere toplam 12 sahasında ISO 45001 İş Sağlığı-Güvenliği Yönetim Sistemi ile belgelendirilmiş olarak faaliyet göstermektedir.