Özet Bilgi Göstergeler

Kons. in m TL
Satış Gelirleri
VAFÖK
Net Kar
VAFÖK Marjı
Net Kar Marjı
Satış Tonajı (000 Ton)
2017
8.469
352
577
%4
%7
2.154
2016
6.749
394
416
%6
%6
2.109
2015
6.420
337
418
%5
%7
2.057
2017 - 2016 değişim
%25
-%11
%39
-2
1
%2