Sözlük

LPG Likit Pet rol Gazı
EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
WLPGA Dünya LPG Birliği
SF Sonatrach Fiyatı
PETDER Petrol Sanayi Derneği
FOB Güvertede Teslim
CIF Mal bedeli, Sigorta & Navlun
Med Akdeniz
VLGC Çok Büyük Gaz Tankeri
EYAŞ Enerji Yatırımları A.Ş.
LNG Likit Doğal Gaz
Mcm Milyon Metreküp
Bcm Milyar Metreküp
DGKÇ Doğal Gaz Kombine Çevirim
MW Megawatt
BIST Borsa Istanbul
IPO Halka Arz
GHG Sera Gazı Protokolü