Sıkça Sorulan Sorular

Kısaca Aygaz’ı tanımlar mısınız?
Koç Topluluğu'nun, LPG sektöründe faaliyet gösteren ilk ve en büyük şirketi Aygaz, 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye'de LPG’nin (Likit Petrol Gazı) temini, stoklanması, dolumu, dağıtılması, satış ve satış sonrası hizmetlerin yanı sıra iç ve dış pazarlara yönelik gaz aletleri ve aksesuarları ile konfor cihazlarını üreten Aygaz'ın kuruluşundan bu yana temel felsefesi, tüketiciye ürün ve hizmet olarak en iyisini sunmak olmuştur. Müşteri memnuniyeti ilkesinden hareketle sektörde yarım asırdır liderliğini sürdüren Aygaz, LPG sektöründe faaliyet gösteren halka açık ilk ve tek şirkettir.
Aygaz’ın hissedar yapısı nedir?
Koç Grubu : % 51,21
Liquid Petroleum Gas Development Co.: % 24,52
Halka açık : % 24,27
Aygaz ne zaman halka açıldı?
Aygaz A.Ş. halka açık bir anonim ortaklık olarak kurulmuştur. Borsa İstanbul’un kuruluşundan itibaren payları piyasada işlem görmektedir.
Aygaz hangi borsalarda işlem görmektedir? Hisse kodu nedir?
Aygaz hisse senetleri, Borsa İstanbul (BIST) Yıldız Pazarı'nda AYGAZ koduyla işlem görmektedir. Hissenin Reuters kodu AYGAZ.IS, Bloomberg kodu ise AYGAZ.TI’dır.
Aygaz’ın stratejisi hangi prensiplere dayanmaktadır?
Şirketin vizyon ve misyonu ile birlikte stratejik hedefleri de belirlenmiş olup çeşitli kanallarla tüm paydaşların bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu’nca tüm bunlarla uyumlu şekilde belirlenen ve şirket yönetimine verilen yıllık hedefler tüm kademelere yayılmaktadır. Yönetim Kurulu ve konuları ile bağlantılı olarak komiteler, verilen hedeflerin gerçekleşme durumu ve gelişmeler hakkında belirli aralıklarla bilgilendirilmektedir.

Aygaz’ın stratejik öncelikleri;
Otogazda ürün çeşitliliği ve yenilikçi yaklaşımını koruyarak,
Yeni otogaz istasyonlarıyla pazar penetrasyonunu artırarak,
Tüpgazda kırsal alandaki büyüme potansiyelini değerlendirerek
LPG pazarındaki lider konumunu korumak ve
Yurt içi ve yurt dışında yeni satın alma, birleşme ve yatırım fırsatlarını gözeterek,
Kârlılık düzeyi yüksek fırsatları değerlendirerek,
Mevcut iştirak portföyünü geliştirip güçlendirmektir.
Aygaz’ın başlıca rekabet avantajları nelerdir?
Aygaz’ın başlıca rekabet avantajları şöyle sıralanabilir:

• Güçlü satış ve lojistik ağı
• LPG sektörünün sürekli lideri
• Marka gücü
• Finansal gücü
• Enerji sektöründe portföy çeşitliliği
• Uzun vadeli stratejileri
• Değişikliklere hızlı adaptasyonu
Aygaz’ın ödenmiş sermayesi ne kadardır?
Aygaz’ın ödenmiş sermayesi 300.000.000 TL’dir.
Aygaz kredi notu var mı?
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş tarafından yapılan sektör mukayeseli analizler ve şirketin taşıdığı finansal/operasyonel risklerinin incelenmesi neticesinde, 1 Temmuz 2016’da uzun vadeli notu (TR) AAA, kısa vadeli notu ise (TR) A1+ olarak derecelendirilmiş, görünümü iste stabil olarak belirlenmiştir.
Aygaz’ın Yönetim Kurulu ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Aygaz Yönetim Kurulu, 3’ü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi niteliklerini haiz toplam 9 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmiş bilgilerine ve Yönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili detaylı bilgiye sitemizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşabilirsiniz.
Aygaz’ın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını özetleyebilir misiniz?
Aygaz, paydaşlarını ilgilendiren her konuda elinden gelen katkıyı sağlamayı kurumsal sosyal sorumluluğu olarak kabul etmektedir.

Koç Topluluğu’nun her üyesi gibi Aygaz da müşterisine yakın bir marka olma arzusuyla çalışmakta ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirmektedir.

Aygaz, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında paydaşlarının onayını alması, projelerinin sürdürülebilir olması ve gerçek fayda sağlaması ilkeleriyle hareket etmektedir.

Aygaz, paydaşlarının beklentilerini, algısını ve kurumun itibarını ölçmek amacıyla iki yılda bir kurumsal itibar araştırmalarını gerçekleştirmektedir. Bu araştırmaların verileri ışığında Aygaz, sosyal sorumluluk projelerini eğitim, sağlık, çevre ve kültür-sanat alanlarında yürütmektedir.
Aygaz hissedarları sorular için kimi arayabilirler?
Aygaz Yatırımcı İlişkileri

SELİN SANVER
Tel: +90 (212) 354 16 59
Faks: +90 (212) 288 31 51
E-posta: selin.sanver@aygaz.com.tr


ŞEBNEM YÜCEL
Tel: +90(212) 354 15 10
E-posta: sebnem.yucel@aygaz.com.tr

Adres: Büyükdere Caddesi. No:145-1
Zincirlikuyu 34394 İstanbul