İnovasyon ve Fikri Haklar

Neden İnovasyon

Rekabet şartlarının zorlaştığı, piyasadaki ürünlerin standart hale geldiği dünyada firmalar rekabet avantajı yaratmak ve sürekliliklerini sağlamak adına farklılaşma ihtiyacı duyuyor. İnovasyon ise bu noktada şirketlerin hızlı hareket edebilmelerini, müşterilerini daha iyi anlayarak özel çözümler sunabilmelerini sağlıyor. İnovasyona önem vermeyen firmalar değişen koşullara ayak uyduramayarak pazardaki konumlarını kaybediyor ya da yıkıcı inovasyonun etkisi ile yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Kurulduğu günden bu yana sektörünün öncüsü olmuş Aygaz, inovasyonu stratejik bir anlayışla yönetmek ve şirket içinde sürdürülebilir bir inovasyon kültürü oluşturmak amacıyla 2015 tarihinden itibaren çalışmalarına başlamış bulunuyor.

İnovasyon Vizyon, Misyon ve Stratejisi

Aygaz’ın inovasyon vizyonu, yenilikçi uygulamalar ile fark yaratarak tüm paydaşlarına değer katan sürdürülebilir inovasyon kültürünü oluşturmak ve geleceğe hazırlanmaktır.

İnovasyon misyonu ise tüm paydaşları ile iş birliği yaparak müşteri ihtiyacına göre ürün, hizmet, süreç, iş modeli olmak üzere mevcut ve yeni alanlarda yenilikçi fikirleri desteklemek, sistematik halde hayata geçirmek ve şirket gelişimini sağlamaktır.

İnovasyon stratejisi şunlardan oluşmaktadır:

  • İnovasyon faaliyetleri ile rekabet gücünün ve şirket cirosunun/kârlılığının arttırılması,
  • İnovasyon projelerinde toplum ve çevre için sürdürülebilir faydanın yaratılması,
  • Çalışanların yenilikçi fikirlerini ortaya koymalarını ve hayata geçirmelerini sağlayacak sürdürülebilir ve sistematik inovasyon altyapısının oluşturulması,
  • Yaratıcılığın ve katılımcılığın teşvik edilerek inovasyonun kurum kültürü haline getirilmesi için gerekli koşulların sağlanması,
  • Kurumiçi girişimcilerin ortaya çıkarılması ve girişimciliğin yaşam biçimi haline getirilmesi,
  • Başta müşteri, bayi, tedarikçiler ve üniversiteler olmak üzere diğer tüm paydaşlarımız ile ortak inovasyon faaliyetlerinin yürütülmesi.
Aygaz’da İnovasyon
Aythink Fikir Toplama Platformu

Aygaz, çalışanların yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini paylaşabilmeleri ve paylaşılan fikirlere katkıda bulunabilmeleri için interaktif bir ortam olan Aythink Fikir Toplama Platformu’nu geliştirdi. Platform, yılın belirli dönemlerinde fikir girişlerine açılarak çalışanlardan Aygaz’ın inovasyon stratejilerine uygun fikirler toplandı. 2016 yılında “Yenilik Seninle Başlar” mottosuyla açılan platform, fikir toplama dışında inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak üzere de kullanılıyor.

Kurum İçi Girişimcilik Çalışmaları

Aythink platformuna çalışanlar tarafından girişi yapılan veya Tasarım Odaklı Düşünme çalışması ile ortaya çıkan fikirler, fikir sahiplerinin de içinde bulunduğu proje ekipleri ile “İş Modeli Kanvası” ve “Yalın Girişim” metodolojileri kullanılarak iş modeli haline getiriliyor. Hızlandırma döneminde yapılan çalışmalar yatırımcı sunumları ile üst yönetimle paylaşılarak geliştirme aşamasına geçilmesi için destek talep ediliyor.

Şirket İçi İnovasyon Kültürünün Yaygınlaştırılması

Aygaz, şirket içinde inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla her ay Türkiye’den ve dünyadan inovasyona dair en güncel haberlerin ve örneklerin yer aldığı “Inobox” adında bir e-bülten yayınlıyor. Aythink üzerinden yayınlanan bu bültene çalışanlar da paylaşılmasını istedikleri haberleri yükleyebiliyor.

Farkındalık yaratma konusunda inovasyon faaliyetlerine başlarken tüm çalışanlarına inovasyon eğitimi veren Aygaz, çalışanlarının inovasyona ilişkin algılarını desteklemek amacıyla verdiği eğitimleri de sürdürüyor.

Şirket çalışanlarının istediği zaman kullanabileceği, bir arada çalışabileceği ve yeni fikirler üretip bunları birbirleriyle paylaşabileceği yeni nesil çalışma odası Arı Kovanı ile şirket içi inovasyon kültürünün güçlenmesi amaçlanıyor.

Fikri Haklar Koruma Faaliyetleri

Aygaz, kurulduğu günden bu yana marka, patent, endüstriyel tasarım, eser ve internet alan adı koruması için kaynak ayırmakta ve bu kapsamda, sektöründe marka portföyü en geniş olan şirketler arasında yer almaktadır.

Aygaz markası, Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE) 13 Aralık 2004 tarih ve 272 sayılı kararı ile “tanınmış marka” olarak tescil edilmiştir.